Про журнал

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія

Додонов Р.О. – доктор філософських наук, професор

Попов В.Ю. – доктор філософських наук, професор

Горбань О.В. – доктор філософських наук, професор, професор;

Ковальський Г.Є. – кандидат філософських наук, доцент;

Білецький В.В. – кандидат філософських наук, доцент;

Колінько М.В. – кандидат філософських наук, доцент;

Мартинець Л.А. – кандидат педагогічних наук, доцент,

Novikova Kateryna – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii społeczeństw współczesnych.