Суспільна уява як «тло» свідомості в концепції Ч. Тейлора.

Автор(и)

  • A. Yu. Dolhochub Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Анотація

Одне з найвідоміших гасел студентської революції 1968-го року: «Вся влада – уяві». Паризькі бунтарі вважали уяву найбільш творчою складовою людини, яка має скеровувати всю життєдіяльність суспільства. І не даремно. Вагому роль уяві відводить у своїх роботах і відомий канадський філософ Ч. Тейлор. З огляду на те, що перед нашим суспільством стоїть купа викликів, в тому числі і питання порозуміння всіх його членів, ми вважаємо актуальним розглянути роль суспільної уяви в становленні і життєдіяльності суспільства, спираючись на роботи Ч. Тейлора.

Біографія автора

A. Yu. Dolhochub, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

аспірантка

Посилання

Волков В.В., Хархордин О.В. Теория практик / В. Волков, О. Хархордин. – СПб.: Изд-во. Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2008. – 298 с.

Ліотар Ж.-Ф. Ситуація постмодерну / Ж.-Ф. Ліотар; пер. з англ. Ю. Джулая //Філософська і соціологічна думка. – Київ, 1995. – № 5-6. – С.15-38.

Тейлор Ч. Секулярна доба / Ч. Тейлор; пер. з англ. О. Панич. – Книга перша. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. – 664 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 1. Філософська класика: рецепції та інтерпретації