Форма в художньому дискурсі доби модерну (становлення метаживопису).

Автор(и)

  • T. O. Kozintseva Сумський державний університет

Анотація

Інтерес до поняття форми на початку XX століття переміщується з філософського дискурсу в художній (О. Богомазов, К. Малевич, В. Кандинський, Д. Бурлюк, діячи ОПОЯЗу). У випадку тотальних змін та прискорення соціального руху мистецтво можна розглядати як декорацію до глобальних зрушень і така кількість модернових течій, яка виникає у цей період, пояснюється необхідністю віднайти адекватну часу форму вираження світовідчуття, світобачення.

Біографія автора

T. O. Kozintseva, Сумський державний університет

кандидат філософських наук, доцент

Посилання

Богомазов О. Живопис та елементи //Переклад з рос. за рукописом «Живопись и элементы» (фонд №360 у ЦДАМЛМ). – К.: Задумливий страус, 1996. – 90 с.

Эйхенбаум Б. М. Теория «формального метода» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://opojaz.ru/method/method_intro.html 5.

Малевич К. Супрематизм. Мир как безпредметность, или вечный покой. http://ruslit.traumlibrary.net/book/malevich-ss05-03/malevich-ss05-03.html

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 1. Філософська класика: рецепції та інтерпретації