Наукова революція нового часу та антропологічний проект Декарта.

Автор(и)

  • A. M. Malivskyi Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Лазаряна

Анотація

Аналізуючи чинники становлення антропологічного проекту Декарта, перш за все варто зосередити увагу на особливостях сучасного бачення його укоріненості в науковій революції. Радикальні зміни сьогодення супроводжуються істотними зрушеннями в рецепції усталеного та, здавалось б, незмінного минулого. Донедавна образ філософії Нового часу в літературі супроводжувався лише згадками про гносеологію, бездушний раціоналізм та інструментальний дегуманізований розум як провісник техногенної цивілізації. В дослідницькій літературі останнього часу все більш зримо увиразнюється тенденція тлумачення Нового часу як періоду фундаментальних трансформацій в способі людського існування, що детермінує актуалізацію проблеми природи людини. Увага до означених змін зумовлює перегляд усталених штампів стосовно техноморфного характеру філософування Нового часу. Зокрема проблематичною стає екстраполяція методології природничих наук на всі сфери реальності, включаючи суспільне життя та природу людини.

Біографія автора

A. M. Malivskyi, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Лазаряна

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та соціології

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 1. Філософська класика: рецепції та інтерпретації