«Ідоли площі»: трансформація сенсів поняття «інтелігенція».

Автор(и)

  • O. M. Rodyhina Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Характерною ознакою сучасності є невпинний розвиток технологій, що обумовлюють широкий доступ до інформації. Ця обставина послугувала підставою для створення концепції інформаційного суспільства, згідно з якою основними цінностями стають знання та інформація [1, с. 202]. Втім, розповсюдженість та доступність цього ресурсу актуалізує проблеми маніпулювання суспільною свідомістю та відсутності критичного мислення. Не вміючи систематизувати, верифікувати та використовувати інформацію, сучасна людина опиняється в ситуації, що значною мірою нівелює всі технологічні здобутки в цій царині: у певному сенсі, знання стає ще більш елітарним, ніж було раніше, адже тепер противагу йому складає не лише незнання, а й псевдознання, яке є ще небезпечнішим.

Біографія автора

O. M. Rodyhina, Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант

Посилання

Філософія: Навчальний посібник / [За ред. Т.О. Сілаєвої]. – Тернопіль: Астон, 2008. – 360 с.

Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук / Ф. Бэкон // Сочинения. В 2 томах. – М.: Мысль, 1971. – Т. 1. – С. 86 – 546.

Виноградов В.В. История слов / В.В. Виноградов. – М.: Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, 1999. – 1138 с.

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка / В.И. Даль. – СПб., 1881. – Т. 2. – 807 с.

Большая Советская Энциклопедия / [Гл. ред. Б.А. Введенский]. – М.: Большая советская энциклопедия, 1953. – Т. 18. – 619 с.

Глезерман Г.Е. Интеллигенция / Г.Е. Глезерман // Философский словарь / [под ред. И.Т. Фролова]. – М.: «Республика», 2001. – С. 211.

Интеллигенция / Философский словарь: Основан Г. Шмидтом / [ред. Г. Шишкофф, В.А. Малинин]. – М.: Республика, 2003. – С. 180 – 181.

Интеллигенция / Словарь философских терминов / [ред. проф. В.Г. Кузнецова]. – М.: «ИНФРА-М», 2005. – С. 204.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 1. Філософська класика: рецепції та інтерпретації