Соціальність в контексті парадигми складності.

Автор(и)

  • L. D. Bevzenko Інститут соціології НАН України

Анотація

Про складність, складні системи, складнісно-системне мислення ми зараз чуємо все частіше і вже не лише в рамках філософських розвідок. Парадигма складності починає впевнену експансію на різні дисциплінарні майданчики, спонукаючи до продукування нових концептуальних пропозицій, зокрема, і в рамках соціологічних пошуків. Але, говорячи, «складний світ», «складні соціальні системи», що ми, власне, маємо на увазі? І тут однозначності у відповідях очікувати важко. Найчастіше за цим стоїть інтуїція багатовимірності, множинності зв’язків і т.і. Простіше кажучи, складність неявно переводиться в кількісний вимір. Але, думаю, що це не зовсім так. Між простим і складним має бути принципова і очевидна різниця.

Біографія автора

L. D. Bevzenko, Інститут соціології НАН України

доктор соціологічних наук, провідний науковий співробітник
відділу соціальної психології

Посилання

Майнцер К. Сложносистемное мышление: Материя, разум, человечество. Новый синтез / Клаус Майнцер. Пер. с англ. 1 Под ред. и с nредисл. Г. Г. Малинецкоrо. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 464 с.

Добронравова І. Сложность как процесс. // Ірина Добронравова. Практична філософія науки : збірка наук. праць. – Суми: Університетська книга, 2017. – С.155-166.

Бевзенко Л. Передмова до монографії «Людина у складному світі» / Любов Бевзенко. Наук. ред. – Н.В. Кочубей, М.О. Нестерова. – Суми: Університетська книга, 2017. – С.7-16.

Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. The Fractal Geometry of Nature / Бенуа Б. Мандельброт. – М.: Институт компьютерных исследований, 2002. – 656 с.

Данилов Ю. Фрактальность. – 2003. Режим доступу: http://spkurdyumov.ru/introduction/fraktalnost/

.Волков В.В Теория практик / Вадим Волков, Олег Хархордин. – СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2008. – С. 224.

Фукуяма Ф. Конец истории? // Френсис Фукуяма. Философия истории. Антология. – М., 1995. – С. 290-291.

Бауман З. Текучая современность / Зигмунт Бауман. – Санкт- Петербург: Питер, 2008. – 240 с.

Бауман З. Индивидуализированное общество / Зигмунт Бауман. Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Логос, 2005. – 390 с.

Фукуяма Ф. Великий разрыв / Фрэнсис Фукуяма. Пер. с англ. под общ. ред. А. В. Александровой. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 474 с.;

Фукуяма Ф. США против всего мира? Трамповская Америка и новый мировой порядок. Режим доступу: https://aftershock.news/?q=node/455622

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 2. Буття людини у соціальному світі