Проблема міжцивілізаційної взаємодії у посттойнбіанській філософії історії.

Автор(и)

  • Yu. M. Brylo Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Анотація

Проблема взаємодії цивілізацій є однією з найбільш актуальних у філософії історії і особливо у її постнекласичних проявах, адже саме через неї вирішуються задачі побудови періодизації світового історичного процесу, обґрунтування його континуальності чи визначення домінуючих факторів, що сприяють дискретності. Мета мого виступу полягає у визначенні особливостей рішення проблеми міжцивілізаційної взаємодії у теоретичних побудовах представників посттойнбіанської філософії історії.

Біографія автора

Yu. M. Brylo, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат філософських наук

Посилання

Бентли Дж. Межкультурные взаимодействия и периодизация Всемирной истории / Дж. Бентли // Время мира: альманах соврем. исслед. по теорет. истории, макросоциологии, геополитике, анализу мировых систем и цивилизаций / науч. ред. Н.С. Розов. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. – Вып. 2: Структуры истории. – С. 171-203.

Уилкинсон Д. Центральная цивилизация/ Д. Уилкинсон // Время мира: альманах соврем. исслед. по теорет. истории, макросоциологии, геополитике, анализу мировых систем и цивилизаций / науч. ред. Н.С. Розов. – Новосибирск : Сибирский хронограф, 2001. – Вып. 2: Структуры истории. – С. 397-423.

Мэннинг П. Проблема взаимодействий во Всемирной истории / П. Мэннинг // Время мира: альманах соврем. исслед. по теорет. истории, макросоциологии, геополитике, анализу мировых систем и цивилизаций / науч. ред. Н.С. Розов. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. – Вып. 2: Структуры истории. – С. 204-221.

Ито Ш. Схема для сравнительного исследования цивилизаций / Ш. Ито // Время мира: альманах соврем. исслед. по теорет. истории, макросоциологии, геополитике, анализу мировых систем и цивилизаций / науч. ред. Н.С. Розов. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. – Вып. 2: Структуры истории. – С. 345-354.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 2. Буття людини у соціальному світі