До питання про роль міфів в легітимації насилля.

Автор(и)

  • D. R. Dodonov Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Анотація

Новітні форми організованого насилля у ХХІ століття обумовлюють необхідність дослідження процесів у інформаційно-духовному житті соціуму, які активно використовуються для легітимації насилля в очах світового співтовариства. Під «насиллям» у самому широкому сенсі цього слова розуміється, з одного боку, невиправдане, несправедливе використання сили для вирішення певних соціальних завдань, що зазвичай призводить до перекручення поставлених – навіть шляхетних – цілей, а, з іншого, примус, до якого вдається особа, група, держава для досягнення поставленої мети. Це використання сили пов’язане з прямим заподіянням фізичного, психічного чи морального збитку іншій особі або державі чи погрозою такого заподіяння. Насилля реалізується через дію, що не отримала схвалення від об’єктів, на які вона спрямована, їх права та інтереси ігноруються.

Біографія автора

D. R. Dodonov, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

аспірант кафедри політології

Посилання

Слюсар В. Ісламофобія як інструмент «раціонального» насилля у сучасній західній суспільній свідомості / Вадим Слюсар // Аль-Калям / Збірка наукових праць Українського центру ісламознавчих досліджень. – Випуск № 5. – Вінниця: 2015. – 218 с.

Hoffman Frank G. Hybrid Warfare and Challenges / F.G.Hoffman // Joint Force Quarterly (JFQ). – 2009. – Issue 52, Forth Quarter. – P. 34-39.

Benjamin W. Zur Kritik der Gewalt // W. Benjamin / Gesammelte Schriften, vol. II. 1, herausgegeben von R. Tiedemann e H. Schweppenhauser, Suhrkamp, Frankfurt a. – M., 1999. – S. 179-204.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 2. Буття людини у соціальному світі