Афілійованість учасників державних закупівель як прояв особливостей ментальності українців.

Автор(и)

  • T. S. Kalinichenko Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Афілійована особа – це юридична або фізична особа, яка може впливати на діяльність суб’єкта, оскільки володіє часткою його капіталу або є членом органів правління. Наприклад, афілійованою особою компанії може бути член ради директорів, виконавчий директор тощо. Афілійована фірма – це фірма, яка підпорядковується більш великій, або є її філією. Така фірма може вести власну господарсько-економічну діяльність, але всі ключові питання будуть вирішуватися у головній керуючій фірмі. Поняття «афілійованість» набуло поширення через низку скандалів-викриттів у бізнесі, сфері освіти, закупівель, будівництва та ін. Все частіше поняття «афілійовані особи» вживають з негативним відтінком, оскільки під ним розуміють учасників або фірми, які мають дієві важелі тиску на юридичну особу, але при цьому приховують свою присутність в його господарській діяльності.

Біографія автора

T. S. Kalinichenko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант

Посилання

Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. – 2-е вид., виправ. – К. : АртЕк, 2001. – 728 c.

Історія української культури: термінологічний словник : наук.-прак. вид. / авт.-уклад. : Л. В. Анучина [та ін.] ; кер. авт. кол. В. О. Лозовой. – Х. : Право, 2013. – 254 с.

Проблеми теорії ментальності / [Попович М.В., Кисляковська І.В., Вяткіна Н.Б. та ін.]. – К.: Наукова думка, 2006. – 403 с.

Бондаренко, О. В. Економічна ментальність України: сучасний стан та перспективи подальшого розвитку / О. В. Бондаренко // Політологічний вісник. Зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 27. – С. 65-76.

Мислене древо [Електронний ресурс] // Український менталітет / Г.Є. Смітюх, В.В. Стрілецький Київ, [1999–2017]. URL: http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Publ/SacralUkraine/Mentality.html

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 2. Буття людини у соціальному світі