Соціальний капітал як перспективний концепт дослідження українського суспільства.

Автор(и)

  • O. P. Konotopenko Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Анотація

Соціальний капітал – складна концепція в сучасній соціальній науці. Поняття представлене множиною визначень, іноді цілком відмінних змістовно. Проте, сучасний стан дослідницької програми соціального капіталу засвідчує тенденції до консенсусу щодо способу функціонування та наслідків соціального капіталу (позитивних та негативних), адже соціальний капітал передбачає інвестування з метою отримання вигод в майбутньому. Джерела цієї ідеї можна знайти у Алексіса де Токвіля, Георга Зіммеля, Еміля Дюркгайма і Макса Вебера. За Бурдьє, соціальний капітал є продуктом суспільного виробництва, засобом досягнення групової солідарності. В такому розумінні він виступає не тільки і не стільки причиною економічних вигод, скільки проявом соціально-економічних умов та обставин, є груповим ресурсом і не може бути виміряний на індивідуальному рівні.

Біографія автора

O. P. Konotopenko, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри правових наук та філософії

Посилання

Коулман Дж. Экономическая социология с точки зрения теории рационального выбора // Западная экономическая социология: Хрестоматия современной классики / Сост. и науч. ред. В.В. Радаев. – М.: РОССПЭН, 2004. – С. 159-181.

Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. – М.: ООО “Изд-во АСТ”: ЗАО НППП “Ермак”, 2004. – 730 с.

Бурдье П. Формы капитала [Электронный ресурс] / П. Бурдье // Экономическая социология: электронный журнал. – Т. 3. – № 5. – 2002. – Режим доступа : http://ecsoc.hse.ru/data/670/586/1234/ecsoc_t3_n5.pdf]

Патнам Р. Творення демократії. Традиції громадської активності в сучасній Італії / Р. Д. Патнам, Р. Леонарді, Р.Й. Нанетті . – К. : Основи, 2001. – 302 с.

Конотопенко О.П. Соціальний капітал і його необхідність для формування громадянського суспільства в сучасній Україні [Текст] / О.П. Конотопенко // Вісник інституту історії, етнології і права // Збірник наукових праць. Вип. 7. – Вінниця, 2009. – С.103-107.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 2. Буття людини у соціальному світі