Проблема формування демократичних політичних цінностей у трансформаційному суспільстві.

Автор(и)

  • N. V. Liutko Хмельницький національний університет

Анотація

Алгоритм структурних змін до оцінки ситуації в Україні засвідчує, що наша країна поки що не досягла рівня прийняття рішень стосовно фундаментальних цінностей. Якщо цивілізаційна ідентифікація тією чи іншою мірою визначається твердженням (хоча б декларативним) про європейський вибір, то культурна і національна ідентифікація в Україні ще не завершена. Про що, зокрема, свідчить гострота мовного питання, суперечливість оцінок історичного минулого, незавершеність процесу культурної ідентифікації, певна розмитість ціннісних орієнтирів. Метою нашого дослідження є виявлення специфіки формування демократичних політичних цінностей у трансформаційному суспільстві.

Біографія автора

N. V. Liutko, Хмельницький національний університет

кандидат політичних наук, доцент

Посилання

Ведмедко И. Ценности объединённой Европы: пример для подражания или цивилизационный тупик? [Електронний ресурс] / Илья Ведмедко. – Режим доступу: http://press-post.net/cennosti-obedinjonnoi-evropy-primer-dljapodrazhanija-ili-civilizacionnyi-tupik-

Кудряченко А. Засадничі демократичні цінності та їх вплив на розбудову громадянського суспільства в країнах Європи? [Електронний ресурс] // А. Кудряченко // Віче. – 2015. – № 2. – С. 3-7. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2015_2_3

Шайгородський Ю.Ж. Поняття «трансформація» як інструмент аналізу соціальних змін // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. – 2010. – № 4. – С.51-53.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 2. Буття людини у соціальному світі