Феномен бездомності у глобалізованому світі.

Автор(и)

  • O. P. Masiuk Запорізький національний університет
  • K. V. Volobuiev Запорізький національний університет

Анотація

Активізація мобільності трудових ресурсів в глобальному просторі, майже вічна актуальність «квартирного питання» та складність перерозподілу впливу над об’єднаними територіями вносять новий зміст у розуміння бездомності людини. Відчуття дому, власного коріння та сім’ї є однією з базових складових гармонійного існування. Узагальнене уявлення про дім дорівнює батьківщині та має викликати почуття безпеки, благополуччя та життєвого балансу. В сучасних умовах людина вимушена жити зі швидкістю вітру. Сприйняття дому формується навколо власного «Я» та пересувається разом з людиною. Бездомність змінює свій зміст. Вона стає не тільки соціальною проблемою, але й нормою життя в сучасному суспільному просторі.

Біографії авторів

O. P. Masiuk, Запорізький національний університет

кандидат філософських наук, доцент

K. V. Volobuiev, Запорізький національний університет

студент 4 курсу факультету соціології та управління

Посилання

Давидюк О. Бездомність в Україні: причини та тенденції / О. Давидюк// Політичний менеджмент: наук. журнал / Голов. ред. Ю.Ж. Шайгородський. – 2013. – № 1-2. – С. 90-110.

Даль В. Бездомный // Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка в четырёх томах. – М. : Рус. яз., 1989. – Т. 1.: А – З. – С. 61.

Рамаданович П. Как я стал американцем: когда войска НАТО бомбили мой город / П. Рамаданович // Травма: пункты: Сборник статей / [Сост. С. Ушакин и Е. Трубина]. – М. : Новое литературное обозрение, 2009. – С.658- 675.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 2. Буття людини у соціальному світі