Ідеологічні аспекти консолідації як основи буття українського суспільства.

Автор(и)

  • S. O. Mofa Запорізький національний університет

Анотація

В умовах сьогодення йдеться не тільки про вибір перспективних шляхів подальшого розвитку України, але і про саме існування її як незалежної, суверенної держави, як особливого суб’єкта культурного, цивілізаційного простору. Знаходження нових можливостей мобілізації всіх ресурсів для захисту та ефективного розвитку українського суспільства потребує особливої уваги, насамперед, до «людського фактору», до залучення позитивних аспектів мотивації поведінки членів спільноти, актуалізації ідеологічних чинників. Зважаючи на те, що кожна людина вкорінена в різні соціальні, етнічні, релігійні та інші структури, які формують її сутнісні характеристики, то цілком закономірно постає питання про якісну визначеність українського суспільства та про ступінь інтегрованості його членів. Для того, щоб суспільство могло ефективно відповідати зовнішнім та внутрішнім викликам, які наразі є надзвичайно інтенсивними, – необхідний усвідомлений національний консенсус і солідаризація між членами суспільства у фундаментальному баченні ключових шляхів організації співжиття. Отже, саме в такий спосіб може бути представлена проблема пошуку шляхів консолідації українського суспільства в сучасних умовах та синтезу національної єдності, як ключового фактору його буття та розвитку.

Біографія автора

S. O. Mofa, Запорізький національний університет

кандидат філософських наук, старший викладач кафедри соціології факультету соціології та управління

Посилання

Андерсон Б. Уявлені спільноти / Б. Андерсон. - Пер. з англ. В. Морозов. – К.: Основи, 2001. – 342 с.

Дичковська Г. Український індивідуалізм і проблеми державотворення/ Г.Дичковська // Філософська думка. – 2003. - №4. – С. 90-102.

Канах Ф. Національне буття й національна ідея / Ф.Канах // Слово і час. – 1998. – №1. - С.46-53.

Лановенко О. Будь-яке суспільне відродження починається з формування нової ідеології. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу// www.niss.gov.ua/analit/Seminar/02.htm

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 2. Буття людини у соціальному світі