Człowiek a wojna: wybrane filozoficzne i polemologiczne koncepcje.

Автор(и)

  • R. Łukasz Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Анотація

Współcześnie możemy zaobserwować zapotrzebowanie na analizę problemów wojen i konfliktów zbrojnych w interdyscyplinarnym ujęciu, między innymi w perpektywie filozoficznej i polemologicznej. Wielu naukowców i specjalistów z zakresu badań nad bezpieczeństwem i obronnością nieustannie poszukuje odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu polemologia pomoże lepiej zrozumieć współczesną wojnę. Teoretyczne podstawy polemologii i filozofii powinny być wykorzystywane do wzbogacania wiedzy o wojnie, konfliktach zbrojnych i pokoju.

Посилання

Arystoteles. Polityka, Warszawa: PWN, 1964.

Borgosz J. Drogi i bezdroża filozofii pokoju (od Homera do Jana Pawła II), Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej, 1989.

Clausewitz von C. O wojnie, Lublin: Wydawnictwo „Test”, 1995.

Grotius H. Trzy księgi o prawie wojny i pokoju, w których znajdują wyjaśnienie prawo natury i prawo narodów a także główne zasady prawa publicznego, Warszawa, 1957.

Hobbes T. Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, Kraków, 1954.

Huzarski M. Wojna i pokój przedmiotem badań polemologicznoirenologicznych, Warszawa: AON, 2012.

Kęsoń T. Pojęcie konfliktu i wojny w literaturze. Podejście polemologiczne w badaniach konfliktów zbrojnych. 2010. Pozyskano (20.07.2016) z http://www.osrodekbadania.waw.pl

Krztoń W. Zjawisko wojny na przestrzeni dziejów, Rzeszów: Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, 2015.

Osgood R. E. Limited War, Chicago: University of Chicago, 1957.

Polak A. Wojna jako wyzwanie dla badacza, Warszwa: Kwartalnik Bellona 2/2010.

Platon. Państwo z dodaniem siedmiu ksiąg „Praw”, Tom I.Warszawa: PWN, 1958.

Rosa R. Wybrane koncepcje wojny i pokoju w dziejach myśli filozoficznej. Starożytność i średniowiecze, Warszawa: AON, 1991.

Sun Tzu. Sztuka wojny, Warszawa, 1994.

Świeca J. Współczesne systemy demokratyczne, Kielce, 2003.

Święty Augustyn. O państwie Bożym, tom II. Warszawa: PAX, 1977.

Walzer M. Spór o wojnę, Warszawa, 2006.

Wright Q. A Study of War. Midway reprint, The University of Chicago Press, Chicago, 1983.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 2. Буття людини у соціальному світі