На підступах до соціальної епістемології.

Автор(и)

  • H. M. Hlushkova Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Сьогодні соціальна епістемологія є сукупністю різноманітних дослідницьких концепцій, які, в найзагальніших рисах можна кваліфікувати як такі, що успадковують або класичну філософську традицію, або некласичну, але так чи інакше знаходяться в стані конфронтації одна з одною. «У соціальній епістемології менш радикальної форми епістемічним агентом все ще є індивід, але в фокус поміщаються процеси засвоєння вірувань або знань, що включають соціальну взаємодію.

Біографія автора

H. M. Hlushkova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри філософії

Посилання

Касавин И.Т. Социальная эпистемология: понятие и проблемы / И.Т. Касавин. // Эпистемология и философия науки. – 2006. – Т. VII. – № 1. – С. 5-15.

Мотрошилова Н.В. «Социальная эпистемология»: новые проблемы, дискуссии и дихотомии / Н.В.Мотрошилова. // Ценности и смыслы. №5. – М.: Институт эффективных технологий, 2011. – 162 с. – С.5-31.

List Christian. Group Knowledge and Group Rationality: A Jadgment Aggregation Perspective / Episteme; a journal of social epistemology. 2005. Vol. 2. № 1.

Goldman A. I. Knowledge in a Social World. / Alvin I. Goldman. – Oxford: Oxford University Press, 1999. – ХIII + 407 pp.

Мамардашвили М.К. Превращённые формы. О необходимости иррациональных выражений. // Формы и содержание мышления. / М.К. Мамардашвили. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. – 288 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 3. Філософські проблеми природознавства: наукова та позанаукова картини світу