Інтерпретація Чеславом Станіславом Бартніком дійсності у світлі особи.

Автор(и)

  • R. A. Horban Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв

Анотація

Дійсність у філософській дефініції – це об’єктивна реальність як конкретно розвинута сукупність природних й суспільно-історичних явищ чи все існуюче як результат закономірного розвитку природи, суспільства і духовної культури в її об’єктивному значенні. Дійсність розкривається як система реально існуючих фактів, усвідомлена в їх конкретно історичній взаємодії, у процесі її саморозвитку, в її конкретній сутності, так як вона складається насправді, незалежно від волі і свідомості людей. У філософсько-теологічному персоналістичному вченні нашого сучасника, католицького філософа- персоналіста, професора Ч. С. Бартніка дійсність розглядається крізь призму особи в її людських вимірах і виявах, особа в інтерпретації польського мислителя є тим мірилом, яке визначає дійсність, її буття і суть. Оскільки основні питання філософії й теології стосуються саме розуміння та тлумачення дійсності, то Ч. С. Бартнік як філософ-персоналіст і богослов, який приклав чимало зусиль для антропоцентричної переорієнтації католицизму, наполягає на тому, що дійсність можна зрозуміти тільки завдяки особі, адже поза нею немає нічого іншого, що могло б дати повне розуміння дійсності.

Біографія автора

R. A. Horban, Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв

кандидат філософських наук, доцент

Посилання

Ильенков Э. Действительность / Э. Ильенков // Философская энциклопедия: В 5 т. – Т. 1: А – Дидро / гл. ред. Ф. В. Константинов. – Москва: Советская энциклопедия, 1960. – С. 442–444.

Bartnik Cz. St. Chrystus jako sens historii / Czesław Stanisław Bartnik. – Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1987. – 355 s.

Bartnik Cz. St. Historia filozofii / Czesław Stanisław Bartnik. – Wyd. 2. – Lublin: Gaudium, 2001. – 596 s.

Bartnik Cz. St. Personalistyczna koncepcja historii / Czesław Stanisław Bartnik // Biuletyn Towarzystwa Przyjaciоł Teologii i Filozofii Chrześcijańskiej – 1973. – № 4. – S. 137–143.

Bartnik Cz. St. Personalizm / Czesław Stanisław Bartnik. – Wyd. 2 popr. i poszerz. – Warszawa: O.K., 2000. – 531 s.

Bartnik Cz. St. Rozumienie rzeczywistości w personalizmie / Czesław Stanisław Bartnik // Roczniki Teologiczno-kanoniczne. – 1989. – № 36. – S. 5–21.

Bartnik Cz. St. Teologia kultury / Czesław Stanisław Bartnik. – Lublin: Standruk, 1999. – 419 s.

Pęcherzewski W. Wywiad z ks. Prof. Cz. Bartnikiem pod tytułem Personalizm uniwersalistyczny – nowy kierunek naukowy / W. Pęcherzewski // Bartnik Cz. St. Osoba i historia: Szkice z filozofii historii. – Lublin: Standruk, 2001. – S. 27–33.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 4. Буття релігії в українському соціумі та сучасний теологічний дискурс