Prawo do zakładania organizacji religijnych i jego realizacja w ukraińskim porządku prawnym – streszczenie.

Автор(и)

  • J. Nikołajew Uniwersytet Opolski

Анотація

Omawiając powyższą problematykę należy przede wszystkim zwrócić uwagę na wymogi ustawowe stawiane statutom organizacji religijnych, wśród których wymienia się przede wszystkim określenie rodzaju organizacji religijnej oraz jej przynależność wyznaniową. W dalszej kolejności ustawa o wolności sumienia i organizacjach religijnych wymaga wskazania miejsca organizacji w strukturze zrzeszenia religijnego, o ile oczywiście dana organizacja należy do niego. Następnie należy podać źródła finansowania organizacji religijnej i jej stan majątkowy, prawa organizacji do tworzenia przedsiębiorstw, ośrodków pomocy społecznej i zakładów edukacyjnych.

Біографія автора

J. Nikołajew, Uniwersytet Opolski

Dr hab., Profesor nadzwyczajny

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 4. Буття релігії в українському соціумі та сучасний теологічний дискурс