Синкретизм новітніх релігій як форма прояву постмодерністських тенденцій у релігійному процесі.

Автор(и)

  • Ya. V. Yuvsechko Хмельницький національний університет

Анотація

Природа новітніх релігій наповнена конкретним історичним та соціокультурним змістом, у них відображені ті процеси (економічні, політичні, культурні), що постають з реалій сучасної епохи. Новітні релігії вдало поєднують з ідеєю надприродного філософські, правові, політичні, моральні та культурні елементи. До релігійних вчень долучаються наукові дані про природу, суспільство, людину з метою обґрунтування своїх положень. Особливість новітніх релігій і в тому, що вони прагнуть осмислити й інтерпретувати події сучасного суспільного життя, виходячи насамперед з явищ і процесів дійсності. Тому неорелігії слід розглядати як соціокультурне і духовне явище, що має власні причини виникнення, еволюції, трансформації, і доступне науковому поясненню й об’єктивному дослідженню виключно у рамках відповідного соціального та культурного середовища з урахуванням як суспільних тенденцій, так і закономірностей розвитку релігійної сфери.

Біографія автора

Ya. V. Yuvsechko, Хмельницький національний університет

кандидат філософських наук, доцент

Посилання

Балагушкин Е.Г. Новые религии как социокультурный и идеологический феномен / Е.Г. Балагушкин // Общественные науки и современность. – 1996. – № 5. – С. 90-100.

Віра Багаї // Релігійна панорама. – 2001. - № 6. – С. 68-76.

Вэйз Дж. Э. Времена постмодерна. / Вэйз Дж. Э. – М.: Фонд “Лютеранское наследие”, 2002.

Дудар Н.П. Релігійність в українському соціумі: детермінанти і характеристика сучасного стану : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата соц. наук: 09.00.11 / Н.П. Дудар. – К., 2002.

Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия : эволюция научного мифа / И.П. Ильин. – М.: Интрада, 1998.

Мун С.М. Учебник Мира во всем мире. / Мун С.М. – Б.м., б.г.

Хаббард Р.Л. Саєнтологія: основи життя. / Хаббард Р. Л. – New Era, 1999.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 4. Буття релігії в українському соціумі та сучасний теологічний дискурс