Спорт як субстанція людської життєдіяльності.

Автор(и)

  • V. Ye. Bilohur Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Анотація

Спорт як субстанція людської життєдіяльності направлений на посилення тілесності і духовності свого «Я», яке намагається вийти за свої межі, розширяє горизонти свого буття, фізичні і творчі можливості своєї буттєвості. Спорт – це відображення у внутрішньому духовному світі всього багатоманіття природи, краси, гідності, самоцінних, смислових засобів життєдіяльності людини, всього того, що зветься вселюдськими цінностями; це вимоги, звернені до волі; цілі, які стоять перед людиною; значущість тих чи інших факторів буття для особистості; ідеали, норми, які задовольняють потреби; почуття, що вказують на особисте самозростання особистості. Спортивні цінності виконують роль аксіологічного ґрунту вибору потреб, інтересів, переживань, цілей, планів, способів реалізації, наслідків діяльності.

Біографія автора

V. Ye. Bilohur, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін

Посилання

Ібрагімов М. «Філософія спорту»: чи буде плідною філософія на ниві спорту? / М. Ібрагімов // Молода спортивна наука України. Т.4. – 2011. – С. 54.

Абдулкаримов С.А. Спорт и культурная идентичность в обществе: история и современность // Этническое обозрение. – 1994. – № 5.

Edensor T. National Identity. Popular Culture and Everyday Life. Oxford – New-York, 2002. – P. 74.

Пелагеша Н. Україна у смислових війнах постмодерну: трансформація української національної ідентичності в умовах глобалізації. – К.: НІСД, 2008. – 288 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 5. Філософія освіти: актуальні проблеми управління освітою