Основні інструменти маркетингової діяльності у професійно-технічних навчальних закладах.

Автор(и)

  • N. M. Kolosinska Державний навчальний заклад «Центр професійно-технічної освіти № 1»

Анотація

Сьогодні немає необхідності доводити, що майбутнє України багато в чому зумовлюється її системою освіти. Освіченість, компетентність і професіоналізм виступають ключовими факторами суспільного розвитку. Це всесвітньо визнаний факт. В даний час йде формування підходів і принципових позицій, послідовне накопичення, нарощування маркетингових конструкцій та інструментарію у вирішенні конкретних проблем ринку освітніх послуг. В Україні ці проблеми виникли порівняно недавно і поряд з підтримкою зустрічають нерозуміння, сумніви і навіть опір. Однак перехід до ринкових відносин в сфері освіти вже конституювався в суспільстві як факт, який відбувся і отримує все більшу основу в усіх ланках, сегментах системи освіти.

Біографія автора

N. M. Kolosinska, Державний навчальний заклад «Центр професійно-технічної освіти № 1»

магістр зі спеціальності «Управління навчальним закладом»

Посилання

Багиев Г.Л., Тарасевич В.М. Маркетинг. Учебник для вузов. – М.: Издательство «Экономика», 2008. – 703 с.

Басовский Л. Е. Маркетинг. Курс лекций. М.:ИНФА-М, 2008. – 224 с.

Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. [Текст] / Общ. ред. и вступ. ст. Пеньковой Е.М. – М.: Прогресс, 1990. – 736 с.

Кульневич С.В. Управление современной школой. Выпуск 7. Образовательный маркетинг в школе [Текст] / С. В. Кульневич, В. И. Мигаль, Е. А. Мигаль, В. И. Гончарова. – Ростов-н/Д : Изд-во «Учитель», 2005. – 192 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 5. Філософія освіти: актуальні проблеми управління освітою