Управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів у сучасній загальноосвітній школі України.

Автор(и)

  • L. A. Martynets Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Сьогодні, коли відбуваються зміни та модернізації в галузі освіти, особлива увага звернена на роль школи, як організатора освітнього середовища для розвитку особистості. Світові тенденції розвитку середньої загальної освіти характеризуються переходом від традиційної репродуктивної моделі школи до розвиваючої конструктивної моделі, орієнтованої на результат. Оновилася й функція школи. Вона стала передбачати не тільки навчання і виховання, але й формування соціокультурних та життєвих компетентностей, розвиток соціально значимих якостей особистості. Окреслені завдання визначають мету освіти, яка полягає у формуванні такої особистості, яка буде здатна отримувати глибокі знання, професійні навички, вільно орієнтуватися, самореалізовуватися, саморозвиватися і самостійно приймати правильні, морально-відповідальні рішення в умовах мінливого світу. Безумовно, вирішальну роль у становленні особистості відіграє загальноосвітній навчальний заклад.

Біографія автора

L. A. Martynets, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри
педагогіки та управління освітою

Посилання

Бех І. Становлення професіоналізму в сучасних соціальних умовах / І. Бех // Педагогіка толерантності. – 2001. – № 3-4.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

Ничкало Н. Професійно-технічній освіті – державну підтримку та науково-педагогічне забезпечення / Н. Ничкало // Нові технології навчання: [Наук.-метод. збірник]. Вип.15. – К.: ІСДО, 1995.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 5. Філософія освіти: актуальні проблеми управління освітою