Формування світоглядних смислів сучасної молоді в системі вітчизняної освіти.

Автор(и)

  • H. R. Petryshyn Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Анотація

Сьогодні чисельні системи координат, в яких відбувається творення культурного простору в Україні спонукають нас до розгляду питання формування світоглядних смислів сучасної молоді в системі вітчизняної освіти. Сталість маргінальних тенденцій суспільного життя зумовила цілий ряд змін в організації освітнього процесу, його змістовної сторони, наслідки яких ставлять під сумнів дієвість освіти як засобу створення, формування та розвитку світоглядних смислів особистості. Приводом до таких міркувань є панування фрагментарного знання в освітньому середовищі, заміщення процесу пізнання процесом оперування інформацією, неконтрольоване використання сумнівного за якістю віртуального знання, вузькопрофільна спрямованість знань відірваних від можливостей економіки забезпечити їх практичне використання, тотальне скорочення дисциплін гуманітарного циклу, активізації маргінальних типів світогляду, «втрата наукою своєї культурно-освітньої і людино творчої функції».

Біографія автора

H. R. Petryshyn, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат політичних наук, доцент

Посилання

Тараненко Г.Г., Троїцька О.М. Нова парадигма освіти в умовах глобальних ризиків / Г.Г. Тараненко, О.М. Троїцька // Культура народів Причорноморья, 2011. – № 214. – С. 183-185.

Панченко Л.М.Вища освіта в інформаційному суспільстві: трансформація освітніх потреб / Л. Панченко // Науковий вісник. Серія «Філософія». – Харків: ХНПУ, 2015. – Вип.44. – С.185-195.

Терещенко М. Освіта і картина світу / М. Терещенко // Освітологічний дискурс. – Київ: Київський університет ім. Б. Грінченка, 2010. – № 1. – С.142- 149.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 5. Філософія освіти: актуальні проблеми управління освітою