Прийоми організації самостійної роботи студентів фінансово-економічного профілю.

Автор(и)

  • S. V. Somash Жмеринська міська рада

Анотація

Модернізація системи вищої освіти України потребує розробки ефективних засобів формування всебічно розвиненої особистості, здатної не лише використовувати здобуті знання у професійній діяльності, а й постійно їх поповнювати. Об’єм інформації, необхідної для плідної праці та життя освіченої людини, постійно зростає. Це вимагає від майбутніх фахівців умінь самостійно орієнтуватися у всезростаючих інформаційних потоках, сприймати їх системно, здійснюючи критичний аналіз. Самостійна робота є одним з найважливіших компонентів освітнього процесу, що передбачає інтеграцію різних видів індивідуальної та колективної навчальної діяльності, яка здійснюється як під час аудиторних, поза аудиторних занять, без участі викладача, так і під його безпосереднім керівництвом.

Біографія автора

S. V. Somash, Жмеринська міська рада

магістр зі спеціальності «Педагогіка вищої школи»,
начальник управління освіти

Посилання

Сьомаш С.В. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна теорія». ВКМ, 2015 – 84 с.

Кечик О.О. Організація самостійної роботи студентів педагогічного коледжу з іноземної мови / О.О. Кечик // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011 - № 3. – С. 84-90.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 5. Філософія освіти: актуальні проблеми управління освітою