Hierarchie, samoorganizacja a sieć w ujęciu Francisa Fukuyamy.

Автор(и)

  • K. Novikova Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

Анотація

Poświęcony problemom rozwoju współczesnego etapu cywilizacji ludzkiej oraz jej wartościom „Wielki Wstrząs” Francisa Fukuyamy przedstawia schemat poznawczy, który w pewnym sensie powstaje z analizy dwóch trendów, „procesów, toczących się równolegle”. Czynniki technologiczne i gospodarcze, nowoczesne zasoby komunikacji a globalizacja produkcji spowodowały przejście krajów rozwiniętych do nowej epoki, powstania społeczeństwa zorganizowanego dookoła informacji. Jednocześnie porządek społeczny, moralny i kulturowy, stosunki międzyludzkie uległy poważnym zmianom. Zgodnie z hipotezą Fukuyamy „wraz z błogosławieństwami płynącymi z gospodarki opartej na informacji pojawiły się w naszym życiu moralnym i społecznym również pewne zjawiska negatywne”, wśród których wymienić można osłabienie więzi rodzinnych i wspólnotowych, wzrost przestępczości, kryzys zaufania do instytucji społecznych oraz „wybujały indywidualizm”.

Біографія автора

K. Novikova, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

dr socjologii

Посилання

Fukuyama, Francis. Wielki Wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Warszawa 2000.

Hayashi, Yujiro. The Information-Centered Society. In: Alwin Toffler, ed. The Futurists. New York 1972.

Saxenian, Annalee Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128. Cambridge 1994.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 1. Філософська класика: рецепції та інтерпретації